*LAGERAIE

*HARVENDUSRAIE

*AEGJÄRKNERAIE

*TRASSIRAIE

*HÄILRAIE

*VALIKRAIE

*RAADAMINE

*SANITAARRAIE

*VALGUSTUSRAIE

*KRAAVIÄÄRTE PUHASTAMINE

*NOORENDIKE HOOLDUS

*VÕSALÕIKUS

*METSAISTUTAMINE

*MATERJALI KOONDAMINE: VALTRA TRAKTORI,FORVADER-JA ATV TÜÜPI MASINATEGA

*OHTLIKE PUUDE(EKSTREEMPUUDE) LANGETAMINE

*PUUDE EEMALDAMINE PARKIDEST JA HOOVIDEST

*PARKMETSA KUJUNDAMINE

*KÜTTEPUUD ( ISE KÜTTEPUID EI MÜÜ)

*KOMPLEKSTEENUS: RAIE+VÄLJAVEDU

 

METSAVEOTRAKTORI VALTRA VÕI MTZ TEENUSED:

*PUIDU VÄLJAVEDU JA KOONDAMINE

*RAIELANKIDE JA VÕSA KORISTUS

 

ATV TEENUS:

*PUIDU VÄLJAVEDU KITSASTES- JA  ERITINGIMUSTES KUS TRAKTORIGA VÄLJA VEDADA EI OLE VÕIMALIK

 

 

Mida hinnapäring võiks sisaldada? •Töö iseloomustus •Objekti asukoht •Orienteeruv tööde teostamise aeg •jmt.
Teie nimi
Teie E-maili aadress